Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Jeg er blevet bevidst om, at flere og flere voksne deltager i kurser i pileflet (jan. 2000). Hovedparten af kursisterne er kvinder. De kvindelige kursister, der arbejder med børn og unge, vil de gerne fremstille værktøj, som en del af kurset pilefletnng?

 

  

Kursisters interesse for værktøjsfremstilling.

De kursister, der arbejder med andre voksne, er mindre interesseret i at fremstille værktøj. De vil arbejde videre med pilefletning og købe fabriksfremstillet værktøj. Den enkelte kursist vælger selv, hvordan kursusforløbet skal forløbe ud fra egne ønsker og behov.

Pileflet og kønsroller

Problemformulering:
Kan pilefletning ved hjælp af pædagogisk planlægning gøres lige attraktiv for de to køn?