Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Den øgede interesse blandt voksne - undervisere og pædagoger - for pileflet foranledigede mig til at tilpasse denne form for sløjd til eleverne på mellemtrinet i folkeskolen.


 

Fra en elevs logbog:

I dag blev jeg færdig med min bakke, og jeg tror, at jeg vil give den til min mor og far i bryllupsgave på fredag, når de har bryllupsdag.

I dag og selvfølgelig også de andre 2 dage, har været rigtige sjove. Jeg fik lavet en lidt skæv kugle eller bold til min kat. Jeg kom i gang med en fisk, men den blev ikke færdig, så jeg tager nogen grene med hjem og laver den færdig.

Pileflet med en fjerde klasse

Problemformulering:
En fjerde klasse kan tilegne sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Min opgave blev at afdække hvilke didaktiske og pædagogiske overvejelser, der kan inddrages for at elever i 4.klasse interessere sig for pileflet.