Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Regeringens handlingsplan for it i folkeskolen er udmøntet i, at der i alt for årene 2004-2007 er afsat 495 mio. kr. til initiativet, herunder ca. 370 mio. kr. i tilskud til computerudstyr til 3. klasse­trin. Heraf har Københavns Kommune ansøgt om et millionbeløb. Vores skoler indgår i udvik- lingsprogrammet ”Læring med IT”, der er igangsat i det københavnske skolevæsen, og som især er rettet mod at placere skolernes Pædagogiske Centerteam centralt i implemente- ringen af it i folkeskolen. Vi har formuleret et projekt, der udover sin berettigelse i ovenstå- ende, også har til formål at give Centerteamet erfaringer med vejledning af kolleger.

 

 

I dette korte skrift har vi forsøgt at give nogle bud på, hvilke forudsætninger vi som vejledere har fokuseret på i forhold til:

  • refleksion over personen som vejleder

  • refleksion og forberedelse før vejledning

  • vejledning eller deltagelse

For os har det været vigtigt at medtænke for- styrrelse, læring og refleksion, som vi anser for vigtige elementer i enhver vejledningssituation. I dagene frem til det mundtlige forsvar, vil vi fokusere yderligere på disse tre begreber med det formål at fortsætte vore diskussioner.

Refleksion i fokus - uden at få vejledning galt i halsen  

 

Problemformulering:
Hvordan  kan vi vejlede lærerne på 3. klassetrin, så de føler sig i stand til at for- mulere og gå i gang med et projekt, der handler om produktion og analyse inden for JPCK, så projektet bliver deres eget? Hvilke overvejelser og refleksioner kan bibringe os de bedste betingelser for at kunne igangsætte  processer ved hjælp af  vejled- ning af projektet?