Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

I efteråret 2003 begynder jeg på et tegnefilms- kursus i programmet: ”The Complete Animator” (TCA). På kurset arbejdes med de grundlæggende teknikker og metoder til fremstilling af digital tegnefilm. Jeg vælger dette kursus, da jeg ønsker at implementere min nye viden i et samarbejde med elever i fjerde klasse.

Dagen efter, at jeg har deltaget i den første kursusgang i TCA, fortæller jeg mine elever i fjerde klasse om min ny spæde viden indenfor tegnefilmsproduktion. Vi aftaler, at vi vil arbejde med tegnefilm som en del af natur/teknik, hvor det tekniske bliver arbejdet med computeren og programmet TCA, som et eksempel på nutidig teknologi.

 

 

Mine elever er meget interesseret i brugen af medier. De er storforbrugere af musik, tv, computerspil og mobiltelefon. Flere af dem bruger flere medier på en gang for eksempel tv, computer og mobil.  Eleverne er dog ikke så sikre mediebrugere som de interviewede i ”Det hele kører parallelt” (Sørensen, 2001). Eleverne ser meget tv og de ser mange tegnefilm og film. For dem er der stor forskel på tegnefilm og film. En siger: Tegnefilm er mere leg, vold, grin og umulige hændelser.  Man kan blive bange, når man ser film som Ringenes Herre eller Harry Potter. Det hører med til film at blive bange”.

Fjerde klasse laver kote tegnefilm 

 

Problemformulering:
Hvilken forhåndsviden har eleverne i ’min’ fjerde klasse til computeren, og hvordan udnytter vi (eleverne og jeg) den i et undervisningsforløb, hvor lærer / elev og elev / elev lærer hinanden at lave en digital tegnefilm? Hvilke refleksionsformer anvender jeg i forbindelse med dette undervisnings­forløb?