Links:

redigeret d. 27. apr. 2003

Sommerhus på Sejerø, Mastrup udlejes. 

F l o r a e n  

 

Reserver sommerhuset

 via 

eller ring Tlf.:39203125

 

Yderligere information:

Birkeranke maj 2002  

 

Brombær august 2002  

Klik på billederne for at se dem større.

Det milde klima giver naturen gode betingelser på de kuplede bakker og tilgroede havskrænter.
Sejerø har en natur, der på mange måder minder om naturen på den lille, fredede nabo ø, Nekselø.

 Karakteristiske er de stejle, tørre, solpåvirkede skrænter, som er levested for firben og solelskende planter.

Langs strandene vokser der Strandsennep, Strandkål og Strand-mandstro. Ved Revet (øens sydlige enden) vokser den smukke Slangehoved i så store mængder, at stranden bliver farvet helt blå i juni måned.

På grønsværnene lidt højere oppe vokser der flere arter af planter, der er sjældne i Danmark. Det gælder f.eks. blomster som findes på kystnærer overdrev, skrænter og strandvolde omkring Kattegat, bl.a. Svalerod, Hjorterod og Aks-ærenpris.

På øens bakker vokser der blandt andet: Blåhat, Gul Snerre (også kaldet Jomfru Marias sengehalm) som er rigtig god at lave kryddersnaps på, Gul Evighedsblomst, Sølv Potentil, Knoldet Mjødurt samt den sjældne Dansk Astragel og Læge-Stenfrø.

Blaa og Hvid Anemone april 2001           Klik på billedet for at se det større.
              Vild Klematis juli 2000           Klik på billedet for at se det større.
 

Alle juli 2000