Links:

redigeret d. 27. apr. 2003

Sommerhus på Sejerø, Mastrup udlejes. 

F a u n a e n  

.

Reserver sommerhuset

 via 

eller ring Tlf.:39203125

 

Yderligere information:

 

Der er forbud mod at gå langs stranden ved tejstekolonien i yngleperioden 1. april til 15. juli, benyt i stedet stien på toppen af skrænterne.

 

Klik på billederne for at se dem større.

Hvid Vipstjært

VibeVibeVibe

Strandskade

 

Blandt de fugle, der holder til på øen, er den lille, elegante tejst, som i Danmark findes på Sejerø, Tunø og Læsø. Tejsten, som er en alkefugl der yngler i Mastrups nordre havskrænter på Sejerø. Tejsten er kulsort med koralrøde ben og hvidt vingespejl.

Et havørne-par har siden år 2000 besøgt Sejerø i december måned, observeret nord og øst for Sejerby og i Mastrup på markerne og i klammeri med de lokale måger.

Edderfugl, Toppet Skallesluger og Gravand er andre af de fugle, der hyppigt bliver set ved kysten. Viber, Stor Præstekrave og Strandskader er også gamle kendinge på mark, strandeng og strand i foråret.

På Sejerø er der mange rådyr, fasaner, agerhøns, harer og markfirben, ligesom der er mange sangfugle. På øen yngler blandt andre: Gråsisken, Rødrygget Tornskade, Stenpikker og Skovhornugle. Der er ingen ræve.

I farvandet omkring Sejerø er der Marsvin. Den lille hval ses bedst fra færgen eller fra klinten ved Tejstkolonien.

Den spættede sæl bliver undertiden set på Nordvestrevet ved Gniben.
 

Alle arter er udstyret med et unikt nummer til registrering af observationer, se euringnummer-listen. Listen kan også anvendes til at krydse danske, engelske og latinske navne.

 

Et Ringdue par juli 2001       Klik på billederne for at se dem større.
 

            

Gærdesmutte                           Rødhals                        Blåmejse

Nogle af de mest almindeligt forekomne arter i Mastrup. Fotos lånt på DOFs hjemmeside.

Musvit                                 Tornirisk

              

 

D. 11. feb. 2003 - Spor i sneen langs det levende hegn mod syd. Jeg kan identificerer fasan og hare, men hvem er det, som trækker den lange streg langs med sporet? Er det mon han-fasanens hale?

           

Selvdød fasan, fundet kort før snevejret,    han med hvid halsring - torquatus-type

 

De 13 grønne bud i haven

- undlad giftsprøjtning
- indret små vilde hjørner og kvasbunker (jagtterræn)
- opsæt forskellige typer redekasser
- læg foder ud om vinteren – og om sommeren
- sørg for et fuglebad eller vandhul i haven
- beplant med insekt-tiltrækkende planter
- undlad for voldsom beskæring af træer og buske
- lav kompostbunker i haven
- lad gamle, hule træer stå
- etabler områder med tætte, lave buske (skjul)
- beplant med bærbærende buske
- plant espalier med slyngplanter op af husmuren
- sørg for ro og uforstyrrethed