Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Knapt hundrede år efter sløjdfagets indførelse i den danske grundskole fremkom amerikanerne Donald Arthur Schön og Howard Gardner med nogle skelsættende undersøgelsesresultater og teorier. Schön og Gardner kom på den angelsaksiske pædagogiske agenda herunder Skandinavien og Danmark i 1980'erne.

Refleksion handler om fastholdelse og genkaldelse af handlingsbaseret erfaring og viden, hvor fastholdelse skal forstås som lagring i hukommelsen eller i et offentligt tilgængeligt medie. Fastholdelse betyder ikke fastfrysning, da det er meningen, at refleksionen skal kunne bearbejdes og genovervejes med ny eller supplerende viden.

For at inspirere mine elever til refleksion har jeg udviklet en skitnot. Et personligt kladdehæfte til skitser og noter, til hvilke det ikke stilles særlige formkrav. Skitnoten eller modeller kan anvendes til planlægning af et projekt - refleksion-før-handling.  Eleverne fortager refleksion-over-handling, når de efterfølgende vurderer egne produkter eller egne noter og skitser i skitnoten. Nogle elever stopper op i processen og overvejer her og nu ændringer eller lignende, hvilket for eleven er en ubevidst refleksion-i-handling.

Elevers refleksioner er ikke direkte sammenlignelige med Schöns reflekterende professionelle, idet elever må betragtes som amatører.

 

Refleksionsformer og intelligenser - deres anvendelsesmulighed i sløjdundervisningen

 

Problemformulering:
Hvilke refleksionsformer kan sløjdlæreren anvende i grundskolen? Hvilke intelligenser kan man anvende for at dokumentere, fastholde og genkalde refleksioner i sløjd? Hvordan kan sløjdlæreren inspirere elever til refleksion?