Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Selvom jeg har boet i København i næsten 30 år, kender jeg forholdsvis lidt til Københavns Skolevæsen. I kommunen er der  mere end 50 folkeskoler, det betyder, at kommunen byder på en mangfoldighed  og variation indenfor sit skolevæsen, der ikke ses mage til i andre kommuner i landet. Jeg er ansat på 3. år på Indre Østerbro i København.  Sløjdforholdene er her væsentlig anderledes end i Greve kommune, hvor jeg var sløjdlærer i 20 år. I denne opgave retter jeg blikket mod København og sløjdens indførelse i hovedstaden.

Epilog.

Jeg har undersøgt og beskrevet de tanker og ideer der førte til, at sløjd blev obligatorisk forsøgsfag i Københavns Skolevæsens kommuneskoler i små 30 år. Jeg har fået større indsigt i fagets problematiske vilkår. I tiden frem til den mundtlige fremlæggelse, vil jeg reflektere over de fakta, der indgår i denne synopsis. Jeg anser det for muligt, at berige min mundtlige fremlæggelse med refleksioner  over, hvordan og hvorfor KKS kæmpede for at fastholde ’Dansk Skolesløjd’ som pædagogisk grundide.

 

Sløjds indførelse i Købehavns skolevæsen 1895 -1935

Problemformulering:
Jeg vil undersøge hvorfor, hvordan og hvilken sløjd, der blev indført i kommuneskolen  under det Københavnske skolevæsen i perioden  fra 1895 til 1935.