Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

I dag er det meget almindeligt at blande forskellige stilarter, hvor genstandene  har forskellig validitet alt efter, hvilken tid, statusgruppe, køn og kultur, de enkelte produkter inddrages i. I sommeren 2000 bemærker jeg, at modne kvinder bærer armbånd med perler af henholdsvis glas, sten eller plastic trukket på  elastiksnor sammen med  armbånd af sølv eller guld. Jeg undrer mig over denne stilblanding. Jeg vil undersøge, om det er en til­fældighed eller en trend og hvilke tanker, der ligger bag.

 

Processens dialog.

Jeg forsøger at få fornemmelse af, hvordan en metaltråd er at arbejde med.  Jeg eksperimen- terer med trådene, jeg lader tråde styre proces- sen. Jeg vil undersøge, hvilke muligheder jeg har med metaltråden. Roen og glæden ved at væve med metal opvejer  mange ulemper; indsigten i en ny proces er vigtigere end noget andet.  En rytme, der som en stille melodi, følger tråden, efterhånden som arbejdet tager form. Vævning med metaltråde er meget anderledes end vævning med garntråde. Metaltråde giver ikke efter, den følger ikke naturligt med.

En trend i tiden - som perler på en snor

Problemformulering:
Med udgangspunkt i en analyse af ”power beads” armbånd vil jeg under- søge, hvilken æstetisk kommu­nikation, der ligger bag denne form for armbånd. Ved eks­pe­rimenter med metaltråd og to-skaftet væv  vil jeg fremstille et unika arm- bånd, som står i mod­sæt­ning til den æstetiske kommuni­kation, der er udgangs­punktet i min analyse af ”power beads” armbånd.