Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 7. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Historisk har Dansk Sløjdlærerskole (DS) været en uddannelsesinstitution fortrinsvis for mænd. Flere og flere voksne deltager i pileflet blandt andet på DS. Som underviser på DS har jeg bemærket, at hovedparten af kursisterne til pileflet er kvinder. Ved et kursus i pileflet, med en 4. klasse på DS, erfarede jeg, at for nogle drenge falmede interessen, indtil jeg – som model og forbillede - modificerede indholdet med maskuline arbejds­former.

Formål og primær gruppe                          Formålet med denne undersøgelse er at få af- eller bekræftet, hvorvidt kvindelige undervisere og pædagoger kan bevidstgøres om, at pileflet er for begge køn, og at de som modeller kan med-virke til en holdningsændring ved at inddrage maskuline aktiviteter i hverdagen.  Vil de kvin- delige pædagoger og lærere deltage i kurser, hvor der tilbydes visse maskuline aktiviteter? Jeg har hørt nogle påstå, at pileflet stiller begrænsede krav til værktøjskendskab, hvilket er årsagen til, at kvinder vælger denne disciplin.

Pileflet, kvinder og maskulinitet  

Problemformulering:
Hvorledes udformes og gennemføres en undersøgelse, der afdækker kvindelige kursisters motivation til at deltage i kurser i pileflet med et maskulint indhold?