Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 8. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Som sløjdlærer har jeg flettet med blandt andet pil, kviste og bark, og på hobbyplan har jeg vævet med bl.a. uld og hør. Til denne opgave, der kræver fremstilling af et produkt, hvis æstetiske udtryk kan være bestemt af objektets historie eller kultur, har jeg lyst til at arbejde praktisk med metaltråd, som jeg vil væve og / eller flette til forskellige æstetiske udtryk / produkter.

 


Processens dialog.

At samle de tre håndværk om et materiale - her metaltråden - er for mig spændende og interes- sant. Før jeg gik i gang med den praktiske del, havde jeg ikke nogen forestilling om, at dette projekt skulle vise sig at være så vanskeligt, som tilfældet var. Difficilt på den måde, at de krav, der indenfor vævningen stilles til trend- tråde om regelmæssighed viser sig at være en yderst umedgørlig opgave, når trenden er af metal.

Væv og flet med metaltråde

Problemformulering:
Kan jeg kombinere håndværk som vævning og kurvemageri med sølvsmedning til et formsprog, der kan anvendes i voksenundervisningen, og kan dette bidrage til et dannelsesaspekt gennem en bredere kulturel indsigt?