Engelstedsgade.dk 

  

 

 

 

 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

 
Hvem er Beth?
I 1978 dimitterer jeg fra  Københavns Dag og Aften Seminarium (KDAS).  Samtidig hermed underviser jeg  på Gersagerskolen i Greve kommune, hvor jeg er ansat i mere end 20 år.  Jeg har linjefag i matematik og sløjd.  I 1996 organiserer jeg  jobbytte med en lærer, der bor i Greve og som arbejder på Østerbro. I 1996-98 læser jeg tredje linjefag (fysik/kemi) på KDAS.

 I perioden 1998-2000 underviser jeg på Dansk Sløjdlærerskole (DS), idet jeg har orlov fra folkeskolen. Ansættelsen ved DS bliver den direkte årsag til, at jeg begynder  på den pædagogiske diplomuddannelse i sløjd. Senere afslutter jeg kandidatuddannelsen i sløjd.

Fra september 2003 begynder jeg på den pædagogiske diplom uddannelse i medier og ikt (information, kommunika-tion og teknologi).